Inspiratie voor duurzaam denken & doen

Amersfoort werkt aan een duurzame groei van de stad. Jouw inbreng is daarbij belangrijk! Met dit platform willen we ervaringen uitwisselen en kennis delen om je te inspireren voor jouw volgende duurzame stap. Het kan zijn dat je vaker de fiets pakt, zuiniger omgaat met energie, investeert in zonnepanelen of zorgt voor minder afval. Of je tovert je stenen tuin om tot een groene oase. Genoeg te doen!

We beseffen heel goed dat op dit moment alles in het teken staat van het Coronavirus en veel mensen zich zorgen maken over gezondheid, werk en familie. Bijeenkomsten gaan niet door en activiteiten en projecten schuiven we zover dat mogelijk is door. Er zijn ook activiteiten die wel doorgaan, passend binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid, waarbij persoonlijk contact wordt vermeden en adviezen of gesprekken digitaal of per telefoon worden georganiseerd. Op dit platform zullen we je informeren over de activiteiten die wel doorgaan om Amersfoort te verduurzamen. Op gepaste wijze en afstand. 


 

Amersfoort Klaar voor de Toekomst

 

Er zijn diverse mogelijkheden om duurzaam auto te rijden. De buurauto stoot geen CO2 en fijnstof uit. Dat is beter voor ons klimaat. Adviseur Alex legt uit hoe autodelen werkt.

Met Hana’s tips wordt de verleiding om nieuwe kleding te kopen een stuk minder! Ondertussen gaat Selina wel op zoek naar nieuwe kleding en pakt dit ook duurzaam aan.

 

 

Een groen dak mét zonnepanelen zorgt voor betere isolatie, energie opwekking en draagt bij aan het klimaat. Adviseur Guido vertelt hoe.

Hana en Lezan hebben zich verdiept in een groen dak en hebben met kleine aanpassingen een stap in de richting van een duurzaam leven gezet, terwijl Selina zonnepanelen heeft laten plaatsen.

 

 

 

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"10","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"192981"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"digits","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie settings